U bent hier

Actualiteiten

Bereid u voor op de Brexit met de Brexit Impact Scan

De Brexit is niet meer zo ver weg, en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de Brexit voor uw onderneming te bepalen. De Brexit Impact Scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u stil bij moet staan.
11 oktober 2018

Sociale controles bij loonwerkers mogelijk op 21 september

Op vrijdag 21 september houden de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de “groene sectoren” (PC 132, 144 en 145).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.  Er worden dan zowel bedrijven met personeel als zelfstandigen zonder personeel gecontroleerd.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd ?

 

 
20 september 2018

Medisch attest niet langer verplicht in de levensmiddelensector

Het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 voorziet in bijlage III, hoofdstuk IV, punt 1: “Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.” Via een recent gepubliceerd besluit werd deze bepaling opgeheven.

Dit houdt in dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen niet langer een medisch attest nodig hebben om hun activiteit in de levensmiddelensector uit te voeren.  De operator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII, "Persoonlijke hygiëne", van verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne.

 
3 augustus 2018

Vlaamse Mestdag informeert u over alle aspecten van mestmanagement en mestbewerkingen

Op dinsdag 4 september 2018 vindt in Aalter voor de éérste keer de ‘Vlaamse Mestdag’ plaats. Het is een initiatief van VCM, Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking.  Op deze praktijkgerichte dag komt u meer te weten over alle aspecten van mestmanagement en mestbewerking of -verwerking in Vlaanderen.
Lees meer>

1 augustus 2018

Maatregelen door aanhoudende droogte en waterschaarste

De Vlaamse Droogtecommissie heeft op 24 juli droogtecode oranje afgekondigd in heel Vlaanderen. De provincies kregen het advies om (extra) maatregelen te nemen. De gouverneur van elke provincie heeft de bevoegdheid om de maatregelen uit te vaardigen (bijv. algemeen sproeiverbod, verbod om water uit waterlopen te halen, ...).  In verschillende provincies golden al maatregelen om watertekort tegen te gaan.
Bekijk hier wat dit betekent voor onze sector  ()

 

25 juli 2018

Uitnodiging 'Informatiedag voor loonwerkers’ tijdens de beurs van Libramont 2018

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Landbouw-Service het genoegen om u uit te nodigen op de ‘Informatiedag voor loonwerkers’ tijdens de beurs van Libramont. Deze informatiedag vindt plaats op maandag 30 juli en start om 9u30.

 

U vindt het programma en meer details in deze uitnodiging

 

Mogen we u vragen om uw aanwezigheid zo snel mogelijk te bevestigen via landbouwservice@sectors.be of door het bijgevoegde formulier terug te sturen?

 

 

24 juli 2018

Verkiezingen 2018: heeft uw bestuur voldoende aandacht voor loonwerkers?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen eraan. Dit is het moment voor de sectorfederatie om bij de verschillende betrokkenen aandacht te vragen voor de sector van het loonwerk. Met deze enquête willen we daarom peilen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Kortom, wat u belangrijk vindt.  We danken u alvast hartelijk voor het geven van uw mening en uw suggesties.

Klik hier om de enquête te beantwoorden
 

25 juni 2018

Wat betekent de nieuwe verordening GDPR voor u als loonwerker?

Sinds 25 mei 2018 zijn er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking (GDPR) van kracht.  Deze verordening heeft gevolgen voor alle Belgische (en Europese) ondernemingen.  Houdt u klantgegevens bij?  Houdt u gegevens van uw leveranciers bij?  Heeft u personeel en beschikt u dus over personeelsgegevens?  Elke onderneming, zelfstandige of KMO, zal zich in regel moeten stellen met de nieuwe regels.

Als beroepsvereniging willen wij u helpen in dit proces.  Daarom hebben we een on-line seminarie gemaakt om u te begeleiden om u in orde te stellen.  Vooraleer u dat seminarie bekijkt, kan u best de checklist afdrukken.  De checklist wordt stap per stap verder uitgelegd.
Lees meer ().

22 juni 2018

Informatievergadering voor leden

Landbouw-Service organiseert exclusief voor leden een bijzondere informatievergadering.  De vergadering vindt plaats in Geel op donderdag 22 februari 2018.  Op de agenda staan volgende actuele onderwerpen: 

 • Uitzonderlijk vervoer
 • Nieuwe arbeidskrachten aantrekken in de sector: duaal leren ?
 • Mestproblematiek: staalnames
 • GDPR: bereid u voor op een nieuwe Europese reglementering over databescherming
INSCHRIJVEN: CONTACTEER HET SECRETARIAAT VAN LANDBOUW-SERVICE (Enkel voor leden). 
 
8 februari 2018

Landbouw-Service organiseert bijzondere informatievergadering FYTO voor leden

Landbouw-Service organiseert exclusief voor leden een bijzondere informatievergadering FYTO. Deze vergadering vindt plaats in Geel op donderdag 1 maart 2018 en in Roeselare op dinsdag 13 maart 2018. 
 
Op de agenda staan volgende onderwerpen:
Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu (met demo belang van beschermkledij) 
LEA-agri
 
INSCHRIJVEN: CONTACTEER HET SECRETARIAAT VAN LANDBOUW-SERVICE (Enkel voor leden).
 
8 februari 2018

Europese Commissie wil standpunten verzamelen over de EU-wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie wil via een enquête te weten komen hoe men denkt over de Europese wetgeving omtrent gewasbescherming en residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Ze wil te weten komen of mens, dier en milieu gevaar lopen door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Graag brengen we deze enquête onder uw aandacht zodat u deze ook kan invullen. Alle EU- en niet-EU-burgers worden volgens de belangenbehartiger uitgenodigd om te reageren op deze enquête. Via deze openbare raadpleging wil de Commissie de standpunten van burgers verzamelen over de EU-wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen en residuen ervan.

Hoewel de enquête zich richt tot burgers of particulieren, denken we dat ook de stem van de professionele gebruikers moet gehoord worden. 

De enquête kan u nog invullen tot 12 februari 2018.

Klik hier om de enquête te starten
Klik hier voor meer informatie over de enquête.

25 januari 2018

Landbouw-Serivce: algemene vergadering en Nationaal Congres

Landbouw-Service nodigt u uit op de Algemene Vergadering en Nationaal Congres, dat doorgaat op vrijdag 15 december 2017 om 13.00 u, bij Belchim Trial Farm, Brusselsestraat 134, 1840 Londerzeel (parking is voorzien).
Inschrijven is verplicht.
Meer info>

7 december 2017

Inspiratiemiddagen overname zaak

Landbouw-Service nodigt u uit op een inspiratiemiddag: overname zaak: ook al eens aan uw eigen werknemers of medewerkers gedacht? 
 
Op tijd een geschikte overnemer vinden: dat is dé uitdaging voor veel zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen die hun eindeloopbaan naderen. Weinig zelfstandige ondernemers denken aan overdracht van hun zaak aan de eigen medewerkers of werknemers. Nochtans biedt deze optie veel voordelen! U kan deze relevante informatie terugvinden op de nieuwe website www.werknemerwordtovernemer.be
 
Wenst u dit overdrachtsscenario te onderzoeken, dan bent u van harte welkom op één van de 2 regionale inspiratiesessies.  Deelname is gratis.
 
 
Inschrijven & info: mail uw keuzelocatie en contactgegevens naar seminars@integraalvzw.be of bel naar 02 21 22 221 - www.ondernemen50plus.com.  
 
30 oktober 2017

Informeer u over dé sleutelthema’s van uw eindeloopbaan!

In de maand november 2017 organiseert Integraal (Ondernemen 50+ werking) met de medewerking van Landbouw-Service op 4 plaatsen in Vlaanderen een 5-delige reeks over verschillende kantelmomenten van uw toekomst (zowel privé als zakelijk). De reeks is afgestemd op situaties én uitdagingen waarmee  ondernemers en vrije beroepen mee te maken krijgen, vandaag én morgen!
 
Voor nu? Bent u op de hoogte van de juridische, fiscale en financiële aspecten die komen kijken bij het overlaten, verkopen of stopzetten van uw zaak? Hoeveel is mijn zaak waard? Verkopen, erven, schenken: wat is de beste oplossing? Hoe kan u nog (bijkomende) waarde creëren. Welke fiscaal vriendelijke oplossingen kan en mag ik gebruiken? Met welke fiscale, juridische en financiële aspecten bij het aan- of verkopen van onroerend goed moet ik rekening houden?, … .
 
Voor later? Heeft u een goed zicht op uw financieel toekomstplan? Hoe kunt u uw pensioen- & successieplanning op tijd optimaliseren? Hoe kan ik mijn levensstandaard op peil houden?  Hoeveel pensioen zal ik kunnen genieten? Vanaf wanneer kan ik met (vervroegd) pensioen gaan? Kan ik nog verder werken en toch pensioen genieten? Is het regulariseren van mijn studiejaren wel interessant voor mij? Wat gaat u doen met uw vastgoed en uw privé-eigendom: (ver)kopen, (ver)huren?,   … .
 
 
Deelnameprijs:
360 euro voor leden. Bent u geen lid dan betaalt u 460 euro.
Een tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf neemt deel aan de helft van de prijs.
 
Inschrijven/info
Schrijf vandaag nog in voor één van onze reeksen in uw buurt!
 
 
30 oktober 2017

Sociale flitscontroles op 14 september 2017

Op donderdag 14 september zullen de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de “groene sectoren” (PC 132, 144 en 145).  De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.  Er worden dan zowel bedrijven met personeel als zelfstandigen zonder personeel gecontroleerd. 
Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen. 
Klik hier voor een overzicht van wat er precies gecontroleerd wordt.

13 september 2017

Bestrijding van de Coloradokever in de aardappelsector is verplicht

Het FAVV benadrukt dat de bestrijding van de Coloradokever in de aardappelsector verplicht is. Door de weersomstandigheden zien we dit jaar een massale opkomst van Coloradokevers op aardappelvelden, en dit zowel bij professionele telers als bij particulieren. Deze plagen veroorzaken belangrijke schade door het volledig vernietigen van het loof.

Het FAVV wenst eraan te herinneren dat de bestrijding van deze insecten verplicht is. Het FAVV zal erover waken dat de bestrijding correct wordt toegepast. Indien nodig zal het FAVV de onmiddellijke uitvoering van deze maatregelen op kosten van de verantwoordelijke van de teelt / de eigenaar opleggen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het vernietigen van aardappelopslag dat de ontwikkeling en verspreiding van de Coloradokever bevordert maar ook van talrijke andere aardappelplagen en -ziekten van deze teelt.

29 augustus 2017

FAVV publiceerde nieuwe omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft een nieuwe omzendbrief gemaakt betreffende de technische keuring van spuittoestellen.

Klik hier voor de omzendbrief.

Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in kennis te stellen van de publicatie van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen in het Belgisch Staatsblad en van zijn wijzigingen.

30 mei 2017

CLP deadline : verandering in de etikettering van fytosanitaire producten

Vanaf 1 juni 2017 is er een verandering in de etikettering van fyto producten: de CLP-verordening treedt dan in werking . Vanaf die datum mag geen enkel professioneel product met de oude oranje pictogrammen nog worden verkocht. Deze pictogrammen worden vervangen door diamantvormige pictogrammen met een rode rand.
 
23 maart 2017

Landbouw-Service houdt informatiedag in Libramont op 25 juli 2016

Landbouw-Service nodigt zijn leden uit voor de Informatiedag voor loonwerkers op maandag 25 juli 2016 om 9u30 in het Business Center van de beurs van Libramont.  Deze informatiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de «COMMISSIE MACHINES & PRODUCTEN » van de beurs van Libramont en met de steun van CRELAN. 
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht !
 
 
Om gratis het beursterrein te betreden (op voorwaarde dat u op voorhand heeft ingeschreven), gelieve u tussen 9u en 10u bij de Club International aan te melden.
6 juli 2016

Let op met met verkopers die vragen om facturen contant te betalen

Vanuit de provincie Oost-Vlaanderen wordt ons een geval van oplichting gemeld over een verkoper van gereedschap.  Hij had allerhande materiaal in de koffer van zijn bestelwagen en zei dat hij het materiaal verkocht met officiële factuur. Factuur werd met de hand geschreven, moest contant betaald worden en stond op naam van Stock 2000 Peer BVBA in Peer (BTW BE0458.982.521).  Deze gegevens zijn wel correct, echter de uitbater van Stock 2000 Peer BVBA heeft geen vertegenwoordigers en maakt geen geschreven facturen die contant betaald moeten worden.  Het blijkt dus dat de “vertegenwoordiger” zich uitgeeft voor een vertegenwoordiger van Stock 2000 Peer bvba en bij verkoop valse facturen uitschrijft.
Indien deze vertegenwoordiger zich bij u aanmeldt, gelieve dan de nummerplaat van de bestelwagen te noteren, en dit eveneens door te geven bij ons of rechtstreeks bij Stock 2000 Peer bvba (tel. 011/63 43 90 of Keppens Rudy 0475/42 05 15). Indien u gereedschap gekocht heeft bij deze firma en contant betaald heeft, kan u ook best contact opnemen, aangezien valse facturen in uw boekhouding uiteraard niet kunnen worden ingebracht.

Tips:

 • Pas steeds op met mensen die u niet kent !
 • Noteer nummerplaten en vraag naar namen of naamkaartjes.
 • Vraag naar BTW nummers en controleer deze via de VIES-databank: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl
 • Neem direct contact op met de politie indien u iets verdachts merkt.
26 mei 2016

Machinedemonstratie bemestingstechnieken organische mest

Om de twee jaar organiseert het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid een grote machinedemonstratie rond een actueel en beleidsgerelateerd thema. Samen met talrijke betrokken partners, zoals ILVO, de praktijkcentra, CVBB, de landbouworganisaties, VCM, … wordt de demodag op touw gezet.
De editie 2016 op donderdag 12 mei staat in het teken van het beleidsthema ‘Toediening organische bemesting’.  MAP 5 is van start gegaan in 2015 en komt nu in volle uitvoering.  Het oordeelkundig bemesten is een essentieel onderdeel voor het halen van de Europese waterkwaliteitsnormen. Een verdere optimalisatie bij het toedienen van mest wordt steeds belangrijker. Tijdens deze demodag worden de technische ontwikkelingen bij het toedienen van zowel vloeibare als vast organische mest gedemonstreerd.
Lees meer>
2 mei 2016

Verplichte registratie van biociden

Vanaf 20 mei moet elke verkoper en gebruiker van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit, vroeger biociden klasse A) zich online registreren bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Elke aankoop, verkoop en gebruik van die biociden moet vervolgens ook geregistreerd worden. Op die manier wil de FOD een overzicht krijgen van de omloop van biociden van het gesloten type in België.
Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid. Ze zijn giftig, zeer giftig, kankerverwekkend en/of mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek. Enkel professionelen mogen ze gebruiken.
Lees Meer >
21 april 2016

Opeisbaarheid van BTW verandert vanaf 2016

Vanf 2016 veranderen volgende zaken i.v.m. de opeisbaarheid van BTW 

 • Als u zaken doet B2B, dan wordt de btw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt (ongeacht of deze voor of na de levering of dienstverrichting wordt uitgereikt). De factuur dient hierbij wel uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, uitgereikt te worden. Afwijkingen op de opeisbaarheid volgens uitreiking van de factuur worden voorzien bij laattijdige uitreiking van de factuur en bij een betaling die de factuur voorafgaat.
 • Als u zaken doet met overheidsdiensten, dan wordt het incasseringstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat de btw ten belope van een ontvangen bedrag opeisbaar wordt op het moment van ontvangst van betaling. Let wel, dit geldt niet in geval de btw verlegd wordt naar de medecontractant (dan gelden de regels zoals in een B2B-relatie).
26 januari 2016

Vanaf 1 april 2016 start de vernieuwde KMO-portefeuille: wat verandert er?

Vanaf 1 april 2016 geldt een vernieuwde KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee ondernemers eenvoudig subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding en advies. Dit verandert vanaf april 2016:
 • Nieuw is het administratief eenvoudig en geautomatiseerd steunverleningsproces. De dienstverleners zullen naar de toekomst toe niet langer elke subsidieaanvraag moeten bevestigen.
 • Ook zullen opleiding en advies voortaan in de ruime zin van het woord gelden en zich niet langer beperken tot de pijlers die vandaag gelden.
 • Tot slot zullen de steunpercentages lager liggen. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen kleine en middelgrote ondernemingen, wat ook zijn effect zal hebben op het maximaal subsidiebedrag/jaar (kleine onderneming €10.000 en middelgrote onderneming €15.000) en op de steunpercentages (kleine onderneming 40% en middelgrote onderneming 30%).
 
4 januari 2016

Landbouw-Service organiseert studiereis naar Fendt, Ropa en BMW.

In 2016 organiseert Landbouw-Service een studiereis naar Fendt, Ropa en BMW.  Deze reis zal wellicht doorgaan van zondag 21 tot woensdag 24 februari 2016.  U kan uw interesse nu reeds meedelen bij het secretariaat.  Meer informatie volgt in de komende weken.

27 november 2015

Ledenvoordeel AGRIBEX 2015

Agribex, de Internationale Beurs voor Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uniek evenement waar landbouwers, loonwerkers, vertegenwoordigers van de toeleverende industrie, overheden, onderzoekers en groot publiek elkaar ontmoeten.
De volgende editie van Agribex gaat door van dinsdag 8 tot en met zondag 13 december 2015 in de Heizelpaleizen in Brussel.  Dinsdag 8 december is de professionele dag. Er gelden die dag andere inkomtarieven.  De beurs is elke dag geopend van 10u tot 18u.
Landbouw-Service heeft onderhandeld met Agribex en wij zijn verheugd om volgende ledenvoordelen aan te bieden:
 
Kaarten voor de Professionele dag:
Wij kunnen deze kaarten aanbieden aan 26,50 € (25,00 € excl. BTW) per kaart.  De normale prijs bedraagt 35,00 € excl. BTW.
 
Abonnement drie dagen: 
Diverse leden hadden ook al gemeld dat zij meerdere dagen naar de beurs gaan.  Daarom kunnen wij ook abonnementen voor drie dagen aanbieden. Hiermee kan u ook binnen tijdens professionele dag.
Wij kunnen deze kaarten aanbieden aan 37,10 € (35,00 € excl. BTW) per abonnement.  De normale prijs bedraagt 45,00 € excl. BTW.
 
Geniet NU van dit ledenvoordeel !
Klik hier voor het bestelformulier, fax of mail het ingevuld terug en betaal vóór 25 november 2015 het bedrag op rekening van Landbouw-Service.
 
24 november 2015

Overgangsperiode fytolicentie verlengd tot 24 november 2015

Vanaf 25 november moet iedereen die gewasbeschermingsmiddelen professioneel wil gebruiken, verkopen of aanbevelen over een fytolicentie beschikken. De fytolicentie is een persoonsgebonden certificaat waarmee de houder aantoont over de nodige kennis voor een veilig gebruik te beschikken en kan worden bekomen na het voorleggen van een geschikt diploma of na het slagen voor een examen.Zich bewust van de vele problemen waarmee de landbouwsector al geconfronteerd wordt, heeft Minister Borsus beslist om de overgangsperiode daarom te verlengen tot en met 24/11/2015.
Lees meer >

13 november 2015

Discussie over Processen-verbaal en geldboetes van de Mestbank

Wij hebben de laatste tijd regelmatig berichten ontvangen van leden die processen-verbaal en boetes hadden gekregen van de Mestbank. Voor dit dossier hebben wij een jurist ingeschakeld. Daar waar de VLM lijkt te suggereren dat zij niet over enige beleidsmarge beschikken bij het opleggen van de boetes, is dat standpunt niet correct. De administratieve boetes kunnen ons inziens door de administratie wel degelijk worden kwijtgescholden of verminderd indien daartoe gegronde redenen zijn.
Lees meer >
 
7 september 2015

Let op voor oplichting door een “firma” die messen slijpt

Vanuit de provincie Limburg wordt ons een geval van oplichting gemeld over een “firma” die messen slijpt.  Ze bieden zich aan met Nederlandse, Franse of Duitse nummerplaten.  Nadat ze een paar messen geslepen hebben (niet ter plaatse) en de proef doorstaan hebben, wordt het werk niet meer naar behoren uitgevoerd, worden er bonnetjes voor betaling gegeven in plaats van facturen, zijn de contactgegevens niet correct en dergelijke.
Tips:
Pas steeds op met mensen die u niet kent !
Noteer nummerplaten en vraag naar namen of naamkaartjes.
Vraag naar BTW nummers en controleer deze via de VIES-databank: 
Neem direct contact op met de politie indien u iets verdachts merkt.
 
7 september 2015

Controles op het "oneigenlijk gebruik" van landbouwvoertuigen

Er wordt gemeld dat in de provincie West-Vlaanderen opnieuw controles worden gedaan op het zogenaamde oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen  Naar we vernemen, worden er loonwerkers gecontroleerd, die een minnelijke schikking voorgesteld krijgen omdat de controlediensten menen dat een witte nummerplaat witte diesel betekent, en rode nummerplaat rode diesel.  Dit is totaal verkeerd.  De aard van het werk is van belang voor de diesel, niet de nummerplaat.  De nummerplaat is gekoppeld aan het al dan niet hebben van een contingentnummer (vergunning energieproducten en elektriciteit).
Indien u beboet wordt, willen wij u vragen om een afschrift of copie te bezorgen aan het secretariaat (per fax of mail).
 
7 september 2015

Vraag zeker nog uw fytolicentie aan voor eind augustus 2015

Graag herinneren wij u aan de deadline voor de aanvraag van de fytolicentie (31/08/2015).

De Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vereist dat alle professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen moeten in het bezit zijn van een fytolicentie.

Er is een overgangsperiode van twee jaar, die afloopt op 31 augustus 2015.

Welke types fytolicentie zijn er?

 • NP: Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
 • P1: Assistent professioneel gebruik
 • P2: Professioneel gebruik
 • P2s: Specifiek professioneel gebruik
 • P3: Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik.

Een P3 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P2 of NP. Een P2 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P1.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de website van de fytolicentie en voor de on-line aanvraag.

 

3 augustus 2015

Jobstudenten in de landbouw: toelichting bij het K.B. ter bescherming van jongeren op het werk

Traditioneel zijn er in de zomermaanden meer jobstudenten aan het werk.  Graag geven we wat meer toelichting in de reglementering hierover.
Welke jongeren vallen onder het toepassingsgebied? Wat staat er verder in het KB jongeren? Welk soort werk is verboden voor jongeren en jobstudenten? 
 
14 juli 2015

Verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven:

Sinds 1 april 2014 is er een belangrijke verplichting van kracht die ook van toepassing is voor vele loonwerkers.  Iedere werknemer, werkgever of zelfstandige die actief is op een grote werf ( een werf waarvan het totale bedrag excl. BTW gelijk is aan of hoger dan 800.000€) moet sinds 1 april 2014 namelijk in orde zijn met de elektronische aanwezigheidsregistratie.   Hoe werkt dit systeem en voor wie geldt deze verplichting?
16 juni 2015

Landbouw-service uitgenodigd door kabinet Borsus

Op 3 februari 2015 werd de voltallige raad van bestuur van Landbouw-Service ontvangen door het kabinet van Federaal Minister Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.  Het was de eerste keer dat een minister zelf een sector uitnodigt om de problemen in de sector aan te kaarten. Volgende items kwamen daarbij aan bod. 
Lees meer >
12 juni 2015

Wees op uw hoede voor controles op de accijnsreglementering

Landbouw-Service heeft een film gemaakt waar de reglementering ivm accijnzen wordt uitgelegd. De link naar deze film, die via internet kan worden bekeken, kan  worden opgevraagd bij het secretariaat. Een aantal leden heeft ons reeds gecontacteerd
omdat ze geconfronteerd worden met controles door de douane.  Daarom lichten we nogmaals de huidige reglementering toe.
 
11 juni 2015

Wat te doen bij afschakeling van de stroom en hoe een stroomtekort voorkomen?

stroomtekortStroomtekort, afschakelplan, stroomonderbrekingen, bevoorradingszekerheid ... België krijgt te maken met een reëel risico op stroomtekort deze winter. Om te antwoorden op vragen hierover en om meer uitleg te geven over de praktische gevolgen van een stroomonderbreking kan u terecht op een aparte website van de overheid: waar de risico's van en de maatregelen om stroomtekorten te voorkomen, worden besproken.  

 

 

14 november 2014

Doet u beroep op zelfstandigen in uw bedrijf? Dan is de wet over de aard van arbeidsrelaties belangrijk!

Dit artikel is van belang voor u wanneer u wel eens een beroep doet op zelfstandigen bij de uitvoering van uw activiteiten.  Ook wanneer u als zelfstandige wel eens gaat werken bij een collega, willen wij u aanraden om de nodige aandacht te besteden aan dit artikel.
 
Op 25 augustus 2012 werd een wet gestemd over de aard van arbeidsrelaties.  Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2012 en treedt in werking op 1 januari 2013.
 
Hoewel vier sectoren geviseerd worden, zal de sociale inspectie ook rekening houden met deze nieuwe wet.  De geviseerde sectoren zijn:
- Sectoren die werken verrichten in onroerende staat
- Bewakingsdiensten of toezichtsdiensten
- Vervoer van goederen of personen voor rekening van derden
- Schoonmaaksector.
 
Voor onze leden willen we benadrukken dat wij ook vallen onder de sector die werken verricht in onroerende staat, en een aantal leden valt eveneens onder het vervoer van goederen verrichten voor rekening van derden.
 
In het verleden werd steeds rekening gehouden met drie factoren om als schijnzelfstandige bestempeld te worden: gezag, leiding en toezicht.  Deze drie factoren zijn vanaf 1 januari 2013 niet meer van toepassing en worden vervangen door negen nieuwe criteria.  Wanneer blijkt dat meer dan de helft van die negen criteria niet vervuld zijn, wordt de arbeidsrelatie weerlegbaar vermoed een zelfstandigenovereenkomst te zijn.  Dat betekent: indien er maximum vier criteria in orde zijn, dan wordt verondersteld dat dit gaat over een schijnzelfstandige, die dus in principe moet gecatalogeerd worden als werknemer van het bedrijf.
 
Over welke criteria gaat het ?
a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is :
 • bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, ,
 • bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de onderneming;
b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
e) de ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid;
f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert;
g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen;
h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;
i) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant.
 
 
27 oktober 2014

Nieuwe regering en gewaarborgd loon

U heeft het ongetwijfeld in de media kunnen lezen of horen. Vanaf 2015 bent u verplicht om een werknemer gedurende de eerste 2 maanden arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon uit te betalen, een gevolg van het nieuwe regeerakkoord. Voor u betekent dit een enorme meerkost.  Want vandaag betaalt u een zieke bediende gedurende de eerste 30 dagen van zijn arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon. Volgend jaar worden dat dus 2 maanden, een verdubbeling.  Heeft u arbeiders in dienst, dan zal u nog meer moeten neertellen om de arbeidsongeschiktheid te financieren.  Op dit moment krijgt een zieke arbeider tijdens de eerste zeven dagen zijn volledige loon.  Vanaf de tweede week tot aan dag 30 gaat het betaalde loon trapsgewijs naar beneden.  Maar ook de zieke arbeider krijgt dus vanaf volgend jaar 2 maanden loon die u zal moeten uitbetalen. 
 
Voor Landbouw-Service is deze maatregel totaal onaanvaardbaar.  We vrezen dat deze maatregel de misbruiken op deze afwezigheid niet zal verminderen, maar eerder een omgekeerd effect gaat hebben.  Deze regering zegt dat ze de ambitie heeft om de loonlasten te doen dalen, maar deze maatregel is hier allesbehalve een bewijs van.  Integendeel.  Hij is een pure lastenverhoging, een ware pestbelasting.  En die komt nog eens bovenop de vele ondernemersonvriendelijke beslissingen die we de afgelopen jaren van de vorige regering moesten slikken.  We kunnen het hier niet bij laten. We zullen er alles aan doen om hier tegen te protesteren. 
We hebben ook uw steun nodig.  We verzamelen zo veel mogelijk reacties op deze maatregel.
 
Mail ons en laat weten wat die voor uw bedrijf zou betekenen.  Mail naar landbouwservice@sectors.be.
 
17 oktober 2014

Aanvraag fytolicentie en controles op het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming

In de EU-Richtlijn 2009/128 over het duurzaam gebruiken van pesticiden wordt over  geïntegreerde gewasbescherming (IPM) gesproken. De Richtlijn verplicht de lidstaten om een zo efficiënt mogelijk gebruik van pesticiden te promoten. De Vlaamse Regering heeft die Richtlijn omgezet in een Besluit dat duidelijk maakt hoe IPM moet worden toegepast door de loonsproeiers en de regelmatige gebruikers van pesticiden. Hierop zal ook regelmatig gecontroleerd worden: inspecteurs van het FAVV zullen een lijst maken met de geregistreerde professionele gebruikers en zullen de controleresultaten alsook de eventuele inbreuken melden. De controles kunnen gecombineerd worden met controles op het VEGAPLAN-lastenboek zodat dit minder tijdrovend is. Vanaf 1 juni kunnen de controles starten.

In het kader van geïntegreerde gewasbescherming  (IPM) is het belangrijk een fytolicentie aan te vragen. Dat is een certificaat op naam voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Het is vanaf 25 november 2015 verplicht.
Er bestaan vijf types fytolicentie: distributie of opleiding voor niet-professioneel gebruik (NP), Assistent professioneel gebruik (P1), Professioneel gebruik (P2), Distributie of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (P3) en voor specifiek professioneel gebruik (PS). Het aan vragen van de fytolicentie is kosteloos maar verdelers en voorlichters moeten wel 220€ betalen.

U kan deze licentie aanvragen via www.fytolicentie.be . In principe is deze zes jaar geldig maar als overgangsmaatregel geldt dat hoe sneller u deze aanvraag doet, hoe lager uw licentie geldig is. Als u dit voor 31 augustus 2014 doet, dan geldt uw licentie zeven jaar  Wie wacht tot 1 maart 2015, krijgt een licentie die vijf jaar geldig is.
Tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2015 gelden overgangsmaatregelen. Voor loonwerk gelden o.a. volgende maatregelen. Wie minimum twee jaar beroepsmatig gewasbescherming heeft uitgevoerd in de landbouwsector komt in aanmerking voor een fytolicentie P2-Professioneel gebruik. De volledige lijst met overgangsmaatergelen vindt u op: http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Crop... Alle informatie vindt u op www.fytolicentie.be
 

Let op: na het behalen van uw fytolicentie bent u verplicht om naargelang uw type licentie een aantal opleidingsmomenten en activiteiten te volgen. Anders kan u uw licentie niet hernieuwen.  De opleiding moet betrekking hebben op het gebruik van gewasbeschermingsproducten en mag niet commercieel zijn.
U kan opleidingen volgen bij het PCLT: http://www.pclt.be/opleidingen/t/lb/landbouw/  

Type Licentie
Minimale opleidingsuren
 
Minimaal aantal opleidingsactivititeiten
 
NP
16  2
P1 16 3
P2 60 4
P3 120  6
PS  20 2
 

 

19 juni 2014

Koninklijk Besluit inzake accijnzen voor landbouwvoertuigen

Het Koninklijk Besluit inzake accijnzen betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen werd gepubliceerd in het Belsgisch Staatsblad op 19 mei 2014 en regelt de procedure waarbij landbouwtractoren afwisselend worden ingezet voor landbouwactiviteiten en niet-landbouwactiviteiten.  Nu al staat vast dat deze nieuwe reglementering leidt tot administratieve rompslomp. Voor de niet-landbouwactiviteiten moet er per tractor een logboek bijgehouden worden, waarin beginstand en eindstand van de urenteller en de handtekening van de chauffeur moet vermeld worden. Dit dient dan als basis voor de berekening van de bijbetaling van accijnzen.  
Voordeel is dan weer dat deze accijnzen pas nadien moeten aangegeven worden. Dit betekent dat een controleur van de douane niet echt kan controleren of men al dan niet in orde is met de bijbetaling van de accijnzen.
Toch hebben we onze bedenkingen bij de nieuwe reglementering. We moeten betreuren dat het invoeren van nieuwe landbouwnummerplaten geen enkel effect heeft gehad om het gebruik van rode of witte diesel te verduidelijken. Wel integendeel. Het heeft alleen veel kosten veroorzaakt voor onze leden. Op de baan merken we heel wat landbouwtractoren die ingezet worden voor grondverzet en die dan toch met rode nummerplaten rijden.  Na overleg met het Kabinet Financiën en met de Douane werd ook duidelijk dat de gebruikte brandstof niet gekoppeld is aan de nummerplaten, alleen aan de activiteiten. Het is in principe mogelijk om met een normale nummerplaat landbouwwerken te
doen en hiervoor rode diesel te gebruiken. Eén conclusie voor Landbouw-Service: de reglementering van de nummerplaten hoort thuis in het Blunderboek van België.

Klik hier om het Koninklijk Besluit te lezen. 

28 mei 2014

Kwaliteitsovereenkomst en certificatie voor aankoop van primaire producten volgens de Vegaplan-standaard

Het IKKB-lastenboek verandert van naam en verruimt zijn certificeringsscope.  De Standaard neemt maatregelen op in verband met duurzame ontwikkeling en is aangepast aan de recente Europese en regionale eisen inzake Integrated Pest Management. 
Het nieuwe lastenboek treedt in werking vanaf 01 juni 2014 en is beschikbaar op de website van VEGAPLAN VZW  .  De vernieuwde Standaard vereenvoudigt de erkenning tussen de verschillende nationale en internationale kwaliteitssystemen.  Dit zorgt voor een betere uitwisselbaarheid van producten op de markten.  Producenten die hun marktaandeel willen uitbreiden zullen dat dankzij deze nieuwe Standaard beter kunnen.

Een apart luik met uitleg voor landbouwers en loonwerkers vindt u hier.

Meer informatie vindt u op www.vegaplan.be 

 

15 mei 2014

NIEUWE REGLEMENTERING NUMMERPLATEN

Contacteer het secretariaat voor meer informatie in verband met de reglementering voor nieuwe nummerplaten, gebruik van rode diesel, eurovignet, periodieke keuring, breedtevergunningen, vergunningen uitzonderlijk vervoer,...

Deze dienst is uitsluitend voor leden.

15 november 2012

Oneigenlijk gebruik van landbouwtractoren?

De beroepsfederaties van de transporteurs hebben meermaals de concurrentievervalsing vanwege het zogenaamde oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen aangeklaagd. De transporteurs voelen zich benadeeld omdat landbouwtrekkers worden aangewend voor het vervoer voor rekening van derden, buiten het kader van landbouwactiviteiten, en dit zonder te voldoen aan de regels die gelden voor het goederenvervoer. 

Zo stellen de transportfederaties dat landbouwers en loonwerkers steeds rijden zonder vervoersvergunning (9.000 euro), zonder onderworpen te zijn aan de reglementering inzake rij- en rusttijden, geen tachograaf hebben, niet beschikken over een rijbewijs C, geen bewijs hebben van vakbekwaamheid dat gekoppeld is aan het rijbewijs C, niet onderworpen zijn aan de bepalingen inzake ladingsveiligheid voor de voertuigen van categorie C, gebruik maken van rode diesel en geen eurovignet betalen.
 
 
15 mei 2011

FYTOLICENTIE

We hebben u in het verleden al bericht over de nieuwe fytolicenties. De wetgeving zal worden aangepast, volgens de Europese regelgeving. Momenteel bestaan er een aantal vergunningen:
-          vergunning erkend gebruiker
-          vergunning erkend verkoper / gebruiker
-          landbouwers moeten geen vergunning hebben om op eigen velden te sproeien.
-          loonwerkers en landbouwers moeten geen vergunning hebben om producten van categorie B te sproeien.
 
Wat zal er veranderen ?
15 mei 2011

De Europese loontrieerders groeperen zich

Op 15 december 2010 werd de EMSA opgericht, de European Mobile Seed Association, dit is een nieuwe Europese beroepsvereniging die de belangen van de loontrieerders verdedigt.  De organisatie wil deelnemen aan de besluitvorming van de Europese Unie over zaaizaad en wil alle operatoren groeperen die bezig zijn met behandeling van zaaizaad. In eerste orde wordt getracht tussen te komen bij de ontwikkeling van de nieuwe Europese verordening over zaaizaad.
De leden van EMSA zijn nationale beroepsverenigingen die de belangen van de loontrieerders verdedigen. EMSA is eveneens actief binnen CEETTAR: de Europese loonwerkersorganisatie.  Na de oprichtingsvergadering werd Nigel Day (NAAC / UK) verkozen tot  voorzitter van EMSA, Sylvain Ducroquet (EDT / FR) werd verkozen tot ondervoorzitter, Johan Van Bosch is penningmeester.
Leden van Landbouw-Service die eveneens actief zijn als loontrieerder kunnen het secretariaat van Landbouw-Service contacteren om deel te nemen aan de discussies.

15 mei 2011

De nieuwe lidkaarten zijn er

Vanaf 2011 heeft Landbouw-Service een nieuwe lidkaart ingevoerd. Vroeger werd er jaarlijks een lidkaart opgestuurd, dit zal niet langer gebeuren. De leden krijgen nu een lidkaart die altijd geldig zal zijn.
De lidkaarten zijn niet op naam, maar hebben een barcode, waardoor het secretariaat van Landbouw-Service steeds weet of u in orde bent met uw lidmaatschap.
Met deze lidkaart zal u gratis toegang krijgen op de informatievergaderingen. Vanaf 2011 zal iedereen die naar de informatievergaderingen komt de lidkaart moeten tonen bij de ingang. De barcode zal dan gescand worden. Geen probleem als u met twee personen aanwezig bent op de vergadering, we scannen dan twee maal. Indien u de lidmaatschapsbijdrage voor dat jaar nog niet betaald heeft, dan zal u terecht komen op een rood scherm… Zoals u weet vragen we dan 50 euro om te mogen deelnemen.
Een aantal andere ledenvoordelen wordt nog voorbereid. We denken bij voorbeeld aan kortingen bij beursbezoeken en dergelijke.

15 mei 2011

Vernieuwde eco-efficiëntiescan beschikbaar

Wenst u als ondernemer ook uw milieu-impact te verlagen en tegelijk financieel voordeel te boeken?
De nieuwe eco-efficiëntiescan van het Agentschap Ondernemen helpt u op weg!

Eco-efficiëntie
Eco-efficiëntie betekent kortweg het creëren van meerwaarde met minder milieu-impact. Het gaat dus om het produceren van goederen en diensten met een lager verbruik aan grond- en hulpstoffen waardoor de kosten dalen en het bedrijf meer competitief wordt, terwijl de milieu-impact vermindert.

U kunt de eco-efficiëntie van uw bedrijf verhogen door het invoeren van maatregelen die zowel voor het milieu als bedrijfseconomisch interessant zijn, en dit op het vlak van:
 • de productieprocessen: verminderen van afval, gebruik van water, energie, …
 • het productontwerp: vorm, materiaalgebruik, …
 • het bijsturen van de marktvraag en ketensamenwerking
 • de interne organisatie en het management

Eco-efficiëntiescan

Om u op weg te helpen biedt het Agentschap Ondernemen een oriënterende eco-efficiëntiescan aan. Deze scan, die gebaseerd is op de vroegere scan van de OVAM, heeft tot doel om de kansgebieden voor eco-efficiëntieverbetering in het bedrijf in beeld te brengen, met inbegrip van specifieke interesses en eventuele knelpunten. Indien mogelijk worden ook reeds voorbeelden van concrete verbetermaatregelen aangereikt. Daarnaast wordt de link gelegd naar mogelijke ondersteunende subsidies, lopende (overheids-)initiatieven, de markt van de private dienstverleners, implementeerbare technologieën, …
De scan bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij aan de hand van een vragenlijst alle relevante thema’s overlopen worden. De scan is gratis en neemt slechts enkele uren van uw tijd in beslag. Na verwerking ontvangt u een samenvattend rapport met eerste aanbevelingen.

Subsidiebonus binnen ecologiepremie

Binnen het vernieuwde systeem van de ecologiepremie is voorzien dat kmo’s die een eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan hebben laten uitvoeren, bij de aanvraag van een ecologiepremie recht hebben op een subsidiebonus (3%). De eco-efficiëntiescan van het Agentschap Ondernemen komt hiervoor in aanmerking.

Meer info

Voor meer info over de ecologiepremie kunt u terecht op www.ecologiepremie.be.
15 mei 2011

Landbouw-Service protesteert tegen de nieuwe wetgeving over uitzonderlijk vervoer

Vanaf 1 juli 2010 werd de nieuwe wetgeving uitzonderlijk vervoer van kracht. Daarbij worden vier categorieën van uitzonderlijk vervoer onderscheiden.

Landbouw-Service, de enige beroepsvereniging van loonwerkers kant zich tegen deze nieuwe reglementering, die eerder ruikt naar het instellen van een nieuwe taks.  Bovendien hebben begeleidende voertuigen ook een kostprijs, die naar de opdrachtgever (de landbouwers) moet doorgerekend worden.
 
Landbouw-Service betreurt dat zij niet gehoord werden bij de totstandkoming van dit Koninklijk Besluit. Daarom vraagt Landbouw-Service een nieuw overleg met de bevoegde minister.  In de eerste plaats wordt een uitstel van de invoegetreding gevraagd met één jaar, zodat alle loonwerkers zich in orde kunnen stellen met de nodige vergunningen en signalisatie. Landbouw-Service kijkt daarbij naar het Franse voorbeeld, waar er geen gebruik wordt gemaakt van een vergunning uitzonderlijk vervoer, maar voor een specifieke vergunning “convoi agricole”.
18 augustus 2010

Oproep prijsofferte behandeling Diabrotica

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lanceert een oproep tot prijsofferte voor de behandeling van maïspercelen tegen Diabrotica.

Deze oproep is bedoeld om een loonwerker ter beschikking te hebben op het ogenblik van een eventuele uitbraak.

27 augustus 2009

Hervorming van de suikermarkt

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer heeft op 30 juni 2009 herstructureringssteun suikerbieten aan de betrokken telers en loonwerkers betaald.

27 augustus 2009

Nationaal Congres 2008

Op 18 december 2008 organiseerde Landbouw-Service haar Nationaal Congres in de zalen van Kinepolis te Brussel. Aansluitend ging de derde editie van Agrifuture door, dat Landbouw-Service organiseerde in samenwerking met Fedagrim.

27 augustus 2009

Mecacost: project kostprijsberekening

Landbouw-Service heeft in samenwerking met het Waalse Gewest en de Centre Wallon de Rechterches Agronomiques van Gembloux een instrument ontwikkeld om kostprijzen van landbouwmachines en tractoren te berekenen.

27 augustus 2009

Tien adviezen om het verbruik van uw tractoren te verminderen

Met de prijsverhoging van de petroleumproducten verwerft het brandstofverbruik een steeds groter aandeel in de gebruikskosten van de tractor. Momenteel maakt de fuel tot 45% van de kostprijs van de tractor uit. De verbruiksvermindering wordt aldus het belangrijkste element in het nastreven van een economisch gebruik van de tractor. Door de hierna gegeven 10 tips op te volgen kunt u rekenen op een besparing van minstens 10% op de brandstofkosten van uw tractoren.

15 april 2009

Moeten loonwerkers betalen aan VLAM ?

Diverse leden hebben een factuur gekregen van VLAM met betrekking tot de bijdrage in het promotiefonds “niet-eetbare tuinbouwproducten”. VLAM maakt promotie voor land- en tuinbouwproducten, waaronder ook de sierteeltsector. Deze promotiecampagnes worden gefinancierd door producenten, groothandel en kleinhandel in bloemen en planten, tuincentra, tuinaannemers, groenvoorzieners.

14 april 2009

Verplichte registratie bij het FAVV

Volgens het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 vallen loonwerkers in de primaire sector onder de activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning van het FAVV.

14 april 2009

Gebruik van gemerkte (rode) diesel

In de vorige nieuwsbrief kwamen we reeds uitvoerig terug op het gebruik van gemerkte of witte diesel. Op 28 mei 2008 is er in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd waar duidelijk uit blijkt dat landbouwtractoren en machines steeds mogen rijden met rode (gemerkte) diesel (Ministerieel besluit van 6 mei 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit – Belgisch Staatsblad van 28 mei 2008). We zetten alles nog eens op een rij.

14 april 2009

Nationaal Congres

De Nationale Centrale Landbouw-Service organiseert op 18 december 2008 haar Nationaal Congres in de gebouwen van Kinepolis te Brussel.

Tijdens dit Congres worden de nieuwe bestuurders van Landbouw-Service verkozen, evenals de bestuurders van volgende afdelingen die actief zijn binnen Landbouw-Service:

10 april 2009