U bent hier

Word jij Laureaat van de Arbeid ?

Getalenteerde werknemers die uitstekend en kwaliteitsvol werk leveren en blijk geven van een belangrijk engagement binnen hun sector, moeten in de kijker worden gezet! De titel van Laureaat van de Arbeid, uitgereikt door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA), maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor die professionele inzet. 

 

 

Landbouw-Service wil werken aan het imago van de sector en neemt daardoor een aantal initiatieven: de organisatie van de Contractor Days is er een voorbeeld van. Ook zijn we ervan overtuigd dat al onze medewerkers (zelfstandigen, werkgevers, werknemers) de beste ambassadeurs zijn om het imago van de sector uit te dragen. Om die reden werd ook de procedure opgestart voor de Laureaten van de Arbeid. We beseffen dat er in deze hectische tijden te weinig aandacht is voor goed werk en schouderklopjes.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid, bevestigt de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

 

Voor wie?
Deze oproep is voor iedereen die werkzaam is een van de volgende sectoren: “Landbouwloonwerken – technische land- en tuinbouwwerken”. Het gaat dus niet alleen over werknemers, maar ook over zelfstandigen die door de loonwerker worden ingehuurd, de loonwerker zelf, de meewerkende echtgeno(o)t(e), zelfstandige helpers, kortom, iedereen die actief meewerkt aan de uitbouw van loonwerkbedrijven.

De huidige procedure richt zich tot volgende activiteiten:

  • Loonwerker – aannemer van landbouwwerken
  • Loonsproeier of sproeistoffenhandelaar
  • Mestvoerder en handelaar in mest en meststoffen
  • Grondverzet

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label “Toekomst in het beroep”, “Specialist” of “Expert”. De eretekens worden tijdens de Contractor Days (16-17 december 2020) overhandigd aan de Laureaten.

De eretekens worden toegekend aan eenieder die aantoont dat hij/zij voldoet aan de volgende criteria:

  • Blijk geven van beroepsbekwaamheid
  • Deelnemen aan vorming inzake beroepskennis en vaardigheden.
  • Blijk geven van professionele ethiek, respect voor het milieu en welzijn.
  • Zijn wil voor innovatie en ontwikkeling aantonen

Hoe inschrijven?

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. U kan dit zo veel kopiëren als u zelf wil. Geef het aan uw werknemers, aan uw zelfstandigen, aan iedereen die actief is binnen uw onderneming.
Moeilijkheden om deze vragenlijsten in te vullen ? Aarzel niet om het secretariaat van Landbouw-Service te contacteren, we staan u daar mee bij!

Klik hier voor het reglement.

Klik hier voor het attest dat u eveneens moet invullen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website: https://iret-kiea.be/procedures/landbouw/?lang=nl of https://iret-kiea.be/.

Kandidaten zullen daar ook de mogelijkheid hebben om zich online in te schrijven.

Het ereteken kost in principe 65 euro per stuk, en dient te worden betaald door de werkgever of zelfstandige. Voor werknemers die tewerkgesteld worden binnen paritair comité 132 wordt deze kost volledig gedragen door het Waarborg en Sociaal Fonds.

Moedig je collega’s aan!

Vindt u dat een of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen aan! Stuur haar of zijn gegevens door. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

 

Meer informatie: https://iret-kiea.be/procedures/landbouw/?lang=nl